ANBI gegevens

Algemene gegevens
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Venemansmolen; bekend als Venemansmolen
Statutaire zetel: Winterswijk
KvK nummer: 41041337
RSIN/fiscaal nummer: 80.34.63.376

Contactgegevens
Venemansweg 7
7102 ET Winterswijk
Telefoon: 0543 – 53 31 31
E-mail: info@venemansmolen.nl
Website: http://www.venemansmolen.nl

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Venemansmolen bestaat uit zes personen, zoals hieronder vemeld en vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
Voorzitter: Margriet van Wijk
Secretaris: Henk van der Graaf
Penningmeester: Eric Schreurs & Jan Venemans
Lid: René te Selle
Lid: Ida Meerdink
Lid: Luuk Holtrop

Doelstelling
De stichting wil het cultuurhistorisch erfgoed, bestaande uit het rijksmonument (de windkorenmolen), het gemeentelijk monument (de dieselmaalderij) en de overige bijgebouwen openstellen voor publiek, en in stand en ‘in bedrijf’ houden voor het nageslacht.

Beleidsplan
Uitgaande van de huidige positieve naamsbekendheid wordt de Stichting Venemansmolen al breed gedragen door de Winterswijkse samenleving.Met promotie- en reclameactiviteiten wordt gewerkt aan een verdere vergroting van die naamsbekendheid om zo hogere bezoekersaantallen te realiseren.Deze PR-inspanningen richten zich mede op groepen, scholen, bedrijven, organisaties en zeker ook toeristen. Daarbij zullen de mogelijkheden van het bezoekerscentrum (meer) onder de aandacht gebracht worden, zoals rondleidingen in de molen, het zelf werken met de molen en het houden van feestjes en bijeenkomsten in de Graansilo. Het doel is de exploitatie sluitend te krijgen. Hier wordt enthousiast en met veel inzet aan gewerkt door bestuur, vrijwilligers, sponsoren en donateurs van de Stichting Venemansmolen.De inkomsten die gegenereerd worden uit de organisatie van evenementen en de verhuur van de Graansilo worden gebruikt voor onderhoud aan de molen en de bijgebouwen.

Belongingsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Stichting Venemansmolen organiseert regelmatig activiteiten en evenementen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn: Nationale Molen- en Gemalendag en Open Monumentendag

Financiële verantwoording