Privacyverklaring

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meldt de Stichting Venemansmolen dat zij zorgvuldig omgaat met uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze donateurs- envrijwilligersadministratie. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Zie de pagina Contact voor ons e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe op basis van wetgeving verplicht zijn.